Com som

Com som
Centre autoritzat per la Generalitat de Catalunya– Codi 8049920

Traductor

MetodologiaLa nostra metodologia es una metodologia activa i motivadora, adequada a les característiques de cada nen; està basada en la educació emocional, el afecte, el joc, la experimentació, la plàstica, la música i la literatura infantil, principalment. Amb aquestes bases podem arribar a estimular tot els aspectes de desenvolupament dels nens.


Aquesta metodologia implica la participació del nen en el seu procés d’aprenentatge. Parteix dels interessos i necessitats individuals fomentant l’observació, l’experimentació, la iniciativa, la creativitat i la comunicació entre els infants.


Sabem que no hi ha millor manera d’aprendre que aprendre gaudint del que fem.


Per una altra banda, tenim molt en compte l’autonomia del nen, en quant aspectes de la vida quotidiana i hàbits i rutines d’higiene, alimentació, descans...